Kantoorvilla Het Hoogeland
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
e john@molenaarmarks.nl
t 0031 (0)6 130 76 467

Advies over compliance vraagstukken

Molenaar | Marks adviseert – zowel incidenteel als op projectbasis – financiële ondernemingen zoals beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en financieel dienstverleners over compliance vraagstukken.

De steeds strengere regels voor de beleggingsdienstverlening stelt vergaande eisen aan de bedrijfsvoering van de betrokken marktpartijen. Onze adviezen beperken zich niet tot de vaststelling welke bepalingen wel en niet van toepassing zijn voor uw onderneming. Nadrukkelijk wordt gekeken naar de praktische gevolgen en op welke wijze hieraan het beste invulling kan worden gegeven.

Onze kennis en opgedane ervaring omvat onder andere:

  • Zorgplicht professionele en niet-professionele beleggers;
  • UCITS V & AIFMD regelgeving van toepassing op instellingen voor collectieve beleggingen;
  • Orderuitvoeringsbeleid en Best Execution;
  • De implementatie van de vierde en vijfde anti witwas richtlijn in de WWFT en haar gevolgen voor de klantacceptatieprocessen binnen de financiële onderneming;
  • Compliance met de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) voor beleggingsondernemingen;
  • Consumentenkrediet;

Contact opnemen