Kantoorvilla Het Hoogeland
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
e info@molenaarmarks.nl
t 030 310 7362
f 020 240 22 19

Oplossen van financiële geschillen

Financiële verhoudingen zijn complex en betreffen bijna altijd grote belangen. Het is niet vanzelfsprekend dat een financiële instelling en haar klanten altijd hun overeenkomsten uitvoeren op een wijze waarmee beiden tevreden blijven.

Molenaar | Marks heeft veel ervaring bij het oplossing van geschillen tussen financiële ondernemingen en haar klanten. Dergelijke geschillen betreffen vooral:

  • Effectendienstverlening
  • Kredietverlening
  • (Project) financiering
  • Beleggingsobjecten

Contact opnemen