Kantoorvilla Het Hoogeland
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
e info@molenaarmarks.nl
t 030 310 7362
f 020 240 22 19

Deskundigheid op financieel rechtelijk terrein

De aanbieding van al dan niet gestandaardiseerde diensten op financieel terrein vereist de deskundigheid op civielrechtelijk, ondernemingsrechtelijk en financieel rechtelijk terrein die bij Molenaar Marks aanwezig is. Bovendien begrijpen wij dat duidelijke taal en oog voor de belangen van alle contractspartijen nodig is om te voorkomen dat onenigheid over de dienstverlening onnodig judiceert of escaleert.

Contact opnemen