Kantoorvilla Het Hoogeland
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
e info@molenaarmarks.nl
t 030 310 7362
f 020 240 22 19

Advies over commerciële contracten

Het voeren van een onderneming vereist dat commerciële contracten worden gesloten. Het is dan niet alleen zaak om ervoor te zorgen, dat afspraken op een juiste manier worden vastgelegd. Ook is het belangrijk dat van tevoren wordt nagedacht over de vraag hoe problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen door hiervoor in het contract een doeltreffende regeling te treffen. Dit vereist een advies op maat. De ervaring leert dat een goed contract (op termijn) ook bevorderlijk voor de relatie met degene met wie u het contract sluit.

Molenaar | Marks helpt ondernemingen bij het onderhandelen, opstellen en beoordelen van commerciële contracten, zowel op nationaal als op internationaal niveau. De advocaten van Molenaar | Marks beheersen het Engels uitstekend. Daarnaast adviseren wij over de uitvoering en beëindiging van contracten en staan wij ondernemingen bij in geschillen die hierover ontstaan.

Wij hebben onder andere ervaring met:

  • Koopovereenkomsten
  • Leveranciersovereenkomsten
  • Joint Ventures en andere samenwerkingsovereenkomsten
  • Managementovereenkomsten
  • Algemene Voorwaarden
  • Overeenkomsten van opdracht
  • Distributie- en agentuurovereenkomsten
  • Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA)
  • Intentieovereenkomsten (LOI)

Contact opnemen