Kantoorvilla Het Hoogeland
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
e info@molenaarmarks.nl
t 030 310 7362
f 020 240 22 19

Geschillen rond een onderneming

Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en de ondernemingsraad kunnen enorme impact op de onderneming hebben. Soms kan met goed advies hiervoor een minnelijke uitweg worden gevonden. Wanneer de relatie tussen betrokkenen evenwel zo ernstig is verstoord dat een minnelijke oplossing faalt, dan is het nodig om het geschil aan de rechter voor te leggen.

Wij hebben veel ervaring met het adviseren van bestuurders, aandeelhouders en commissarissen over vennootschapsrechtelijke geschillen. Tevens hebben we een uitzonderlijk stevig track record opgebouwd met zulke procedures (corporate litigation). Dit geldt vooral voor procedures bij de Ondernemingskamer in het kader van het enquêterecht.

John Molenaar wordt op regelmatige basis door de Ondernemingskamer benoemd als onderzoeker of bestuurder in enquêteprocedures. Deze benoemingen voegen belangrijke inzichten toe aan de wijze waarop wij u op strategisch niveau adviseren over een (dreigend) geschil.

Contact opnemen