Kantoorvilla Het Hoogeland
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
e info@molenaarmarks.nl
t 030 310 7362
f 020 240 22 19

Assistentie bij ondernemingsbestuur

Molenaar | Marks assisteert bedrijven en andere organisaties over behoorlijk ondernemingsbestuur. Wij geven advies over de inhoud van statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en directiereglementen waardoor de formele inrichting van de organisatie past bij de feitelijke werkwijze en verantwoordelijkheden van de onderneming. Steeds vaker wordt dit advies gevraagd om de besluitvorming minder formeel te maken en tevens de risico’s van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen te vermijden.

Meerdere bedrijven (o.a. multinationals) verlenen wij assistentie bij de opstelling van de nodige vennootschapsrechtelijke documentatie (‘corporate housekeeping’), zoals aandeelhoudersbesluiten, volmachten, bestuursbesluiten en vergelijkbare documenten, al dan niet in het kader van het voldoen aan de jaarlijks verplichte financiële verslaglegging.

Contact opnemen